آزادی بهائیان در دولت پهلوی


خیلی محرمانه

تاریخ گزارش : 18/2/1350

موضوع بهائیان

جلسه ای با شرکت 9 نفر از بهائیان ناحیه 15 شیراز در منزل آقای فرهنگ آزادگان و زیر نظر آقای لقمانی تشکیل گردید. بعد از قرائت نامه، آقای ولی الله لقمانی در مورد ادیان جهان و آمار آن ها و شهدای بهائیت سخن گفت. وی اضافه کرد آقایان بهائیان بهتر است بیشتر مطالعه نمایند و از روی حقیقت قضاوت کنند تا بفهمند معنی بهائیت که امروز آزادی بیشتری دارند یعنی چه؟ در زمان قدیم أحباء نمی توانستند بگویند...

ما بهائی هستیم و نمی توانستند تبلیغ کنند اگر هم مبارزه ای می نمودند فوراً آن ها را می کشتند و لیکن اکنون آن تعصب ها کنار گذاشته شده است.

اکنون از آمریکا و لندن صریحا دستور داریم در این مملکت مد لباس و یا ساختمان ها و بی حجابی را رونق دهیم که مسلمان نقاب از صورت خود بزداید بطوری که من مطالبی در منزل آقای معتمد قرائت کردم و تمام دختران و پسران بهائی خوشحال شدند.

در ایران و کشورهای مسلمان دیگر هر چه بتوانید با پیروی از مد و تبلیغات ملت اسلام را رنج دهید تا آن ها نگویند امام حسین فاتح دنیا بوده و علی غالب دنیا البته بهائیان هم تصدیق دارند ولی نه برای قرن اتم، اتمی که به دست بهائیان درست می شود.

اسلحه و مهمات بدست نوجوانان ما در اسرائیل ساخته می شود.

این مسلمانان آخر بدست بهائیان از بین می روند و دنیای حضرت بهاء الله رونق می گیرد.

این گزارش به تایید سه منبع مافوق در ساواک نیز رسیده است.

نکات کلیدی در گزارش فوق :

1 ـ سال 1350 که اوج تلاطم و درگیری های انقلابی بوده است بهائیان ایران را حیاط خلوت خود می دانند و آن زمان را  دوران طلایی تبلیغ  و فعالیت های ضد فرهنگی خود می دانند .

2 ـ حداقل در دهه اخیر حکومت پهلوی هیچ تعصب حکومتی و دولتی از ناحیه دربار پهلوی متوجه بهائیان نبوده است .

3 ـ دستور پذیری بهائیان از آمریکا و انگلیس مسبوق به سابقه بوده است و مربوط به دوران پس از انقلاب اسلامی ایران نیست .

4 ـ بهائیان از قدیم  مروج مد گرایی غربی و عامل ناهنجاری های فرهنگی در ایران بوده اند .

5 ـ رنج مسلمانان در دستور کار بهائیان قرار دارد .

6 ـ ارتباط تنگاتنگ بهائیت و اسرائیل

7 ـ رونمایی از چهره حقیقی و خشونت طلب بهائیان

8 ـ پیوند عملکرد اعتقادی بهائیت با عقاید تکفیری و داعش.


برگرفته از سایت حقیقت بهائیت  http://www.baharoom.ir/fa/bahairesearch