پرسش: این که حضرت مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مىفرماید: «اگر ما مراعات شما را نمىکردیم و یاد شما را از خاطر مىبردیم بلا بر شما نازل مىشد»؛ پس این همه بلایى که بر سر شیعیان وارد مىشود چیست؟ چرا به داد فقیران و بیچارگان نمىرسد؟!

پاسخ: ابتدا خوب است بدانیم اصل این جملات براى شیخ مفید نوشته شده است. در ابتداى نامه حضرت مىخوانیم:...
«نامهاى به برادر با ایمان و دوست رشید، ابو عبداللّه محمد بن نعمان - شیخ مفید - که خداوند عزت وى را از محل ودیعه نهادن عهدى که بر بندگان گرفته شده است مستدام بدارد. اما بعد سلام بر تو اى دوستى که در دین مخلص و در مورد ما به یقین مخصوص گشتهاى، ما در مورد (نعمت وجود) تو، خداوند را سپاسگزاریم...» آنگاه خطاب به شیعیان مؤمن مىفرماید: «علم ما به اخبار شما احاطه دارد و هیچ چیزى از اخبار شما بر ما پوشیده نیست...»، تا مىرسد به جمله مورد پرسش که مىنویسد:

«...إِنَّا غَیْرُ مُهْمِلِینَ‏ لِمُرَاعَاتِکُمْ وَ لَا نَاسِینَ لِذِکْرِکُمْ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَنَزَلَ بِکُمُ اللَّأْوَاءُ[1] وَ اصْطَلَمَکُمُ الْأَعْدَاءُ[2]...»[3]

«از یارى رساندن به شما کوتاهى نکرده فراموشتان نمىکنیم، و اگر چنین نبود ناگوارىها بر شما نازل و دشمنان شما را مستأصل مىساختند...»

اگر دقت شود ذیل حدیث مىگوید: بلایى که باعث نابودى شیعیان مىشود با لطف و عنایت آن حضرت برطرف مىشود؛ نه این که در دنیا سختى و گرفتارىهایى چون جنگ و زندان، سیل و زلزله و... دامن گیر هیچ یک از افراد نمىشود. چرا که این سنت الهى است و بلاها باعث تربیت و تقویت و رشد انسان مىشود.

گفتنى است؛ زمانى شیعه در اقلیت بود، اما با عنایات حضرت مهدى(عجل الله تعالی فرجه الشریف) هر روز قدرت و توان آن بیشتر مىشود؛ با این که تمام قدرتها به نوعى تلاش مىکنند شیعه را نابود سازند، مهمترین شرط این عنایت و تداوم آن، دیندارى است که باید بکوشیم تا به دامن گناه و فساد سقوط نکنیم... پس معناى حدیث این نیست که گرفتارىهاى شخصى و امتحانات پیش رو نداریم.

علاوه بر این شیوه و سیره عملى امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) (مانند سایر ائمه اطهار علیهمالسلام) است؛ یعنى، همان طور که در زمان آن بزرگواران این طور نبود که مردم ستمدیده، فقیر و یا مریض فورا نزد ائمه (علیهمالسلام)  بیایند و حل مشکل را از آنان بخواهند؛ بلکه اگر مىآمدند ائمه آنان را به تلاش و یا صبر در مقابل سختىها تشویق مىکردند. با این حال آن بزرگواران و به خصوص امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) - در موارد فراوانى به نیازمندان کمک کرده و از آن ها دستگیرى نمودهاند و یا نسبت به افراد مشتاق و شایسته، نظر لطف خود را بروز دادهاند و... .[1]- ( 1) اللأواء: الشدة و ضیق المعیشة.

[2]- ( 2) اصطلمه: استأصله.

[3] - طبرسى، احمد بن على، الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی)؛ ج‏2؛ ص497- مشهد، چاپ: اول، 1403 ق.